مقاله کشاورزی با عنوان تأثیر عناصر مختلف در گیاهان

مقاله کشاورزی با عنوان تأثیر عناصر مختلف در گیاهان|1734014|tfr|تی اف|فایل کامل|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقاله کشاورزی با عنوان تأثیر عناصر مختلف در گیاهانرا مشاهده می نمایید

در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل موارد زیر می باشد:
انگور
تأثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها
زت(N)
فسفر(P)
پتاسیم(K)
روی(Zn)
منگنز(Mn)
بر(B)
گوجه فرنگي
تأثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگي و علائم كمبود آنها
ازت (N)
فسفر (p)
پتاسيم (k)
بر (B)
آهن (Fe)
منگنز (Mn)
يونجه
تأثیر عناصر مختلف بر يونجه و علائم كمبود آنها
ازت (N)
فسفر (P)
پتاسيم (K)
موليبدن (Mo)
بر (B)
ذرت
تأثیر عناصر مختلف بر ذرت و علائم كمبود آنها
ازت (N)
فسفر (p)
پتاسيم (k)
روي (zn)
بر (B)
مس (cu)
چغندرقند
تأثیر عناصر مختلف برچقندرقند وعلائم کمبودآنها
ازت(N)
فسفر(P)
پتاسیم (K)
بر(B)
مركبات
تأثیر عناصر مختلف بر مركبات تو علايم كمبود آنها
ازت (N)
فسفر (p)
پتاسيم (K)
منگنز (Mn)
بر (B)
روي (zn)
گلهاي زينتي
تأثیر برخي عناصر ميكرو بر گياهان زينتي و علائم كمبود آنها
آهن (Fe)
منگنز (Mn)
بر (B)
مس (Cu)
آگلونما ( (Aglaonema treubii
نور
دما
آبیاری
خاک
تکثیر
فیکوس (Ficus elastica )
نیازها :
نور
آبیاری
خاک
تکثیر
اصلاح نباتات
بهبود كيفيت
افزايش توليد در واحد سطح
مقاومت به آفات و بيماري
مقاومت به تنشهاي محيطي
توليد گياهان هاپلوئيد و دابل‌هاپلوئيدي
اينتروگرسيون
اصلاح گياهان با استفاده از موتاسيون
هيبريداسيون
كشت بافت گياهي
كاربردهاي كشت بافت هاي سلولي
پروتوپلاست فيوژن
اتو پلي پلوئيدي
آلوپلوئيدي
آنيوپلوئيدها
نشانگرهاي مولكولي
مهندسي ژنتيك گياهي
گياهان توليد شده از طريق مهندسي ژنتيك
منابع