مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار

مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار|1734022|tfr|تی اف|فایل کامل|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کناررا مشاهده می نمایید

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عناب در 25 صفحه در فرمت ورد و شامل موارد زیر می باشد:
مشخصات تيره عناب Rhamnaceae
عناب
مشخصات گياه شناسي
تركيب شيميايي عناب
خواص دارويي عناب
شربت عناب
تهيه جوشانده عناب
جوشانده عناب
خيس كرده عناب
روايات درمورد خواص عناب
عناب در طب سنتي
مضرات عناب:
گونه هاي مختلف Zizyphus
شناسايي ارقام مختلف عناب
مناطق پراكنش
مشخصات مناطق پراكنش عناب در ايران
روشهاي تكثير گياه عناب
فواصل كاشت
كود مورد نياز
آفتهاي درخت عناب
پرورش درخت عناب براي توليد چوب
منابع