مقاله مدیریت با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان

مقاله مدیریت با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان|1734054|tfr|تی اف|فایل کامل|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقاله مدیریت با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنانرا مشاهده می نمایید

مقاله حسابدار، مدیریت و علوم اجتماعی با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
چكيده
مقدمه
دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد
ميانگين زماني ارزيابي عملکرد
معيارهاي ارزيابي عملکرد
ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا
روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد
روش امتيازبندي
روش رتبه‌بندي مستقيم
روش‌هاي غير متدوال
روش حصول اطمينان از برابري ارزيابيهاي انجام شده در مورد کليه کارکنان
خطاي هاله‌اي
هدف نهايي از ارزيابي عملکرد
ارزيابي عملکرد توسط چه کساني و در چه مکاني قابل اجرا مي‌باشد؟
خصوصيات شخصيتي ارزياب
نحوه مواجهه با سئوالات بي جوابي که درجلسه ارزيابي طرح مي‌گردد
نکاتي که بايد در حين تکميل فرم ارزيابي مدنظر داشت