پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه آویشن

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه آویشن|1734059|tfr|تی اف|فایل کامل|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه آویشنرا مشاهده می نمایید

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان آویشن در 16 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مقدمه
گیاهشناسی
نیازهای اکولوژیکی
کاشت
داشت
برداشت
مواد مؤثره
خواص دارویی
داروهای موجود